Tilbage til forsiden Grøndals tandlægerne

 

Tilskud

Behandlingen af de 16 – 17 årige:
Her er der fuld valgfrihed mellem behandling i privat praksis og på kommunal klinik. Behandlingen her på klinikken er gratis, og vi anbefaler kontrolbesøg her, mens det er gratis for at lette overgangen til ungdomstandplejen. Børn starter oftest hos os, når de bliver 16 år.

Behandlingen af de 18 – 25 årige:
Vi satser meget på at få denne gruppe til at gå regelmæssigt til tand-læge. Derfor er der større tilskud til de regelmæssige undersøgelser til de 18 - 25 årige, så de kan få nogle gode vaner og beholde de resul-tater, der er opnået i børne- og ungdomstandplejen.

Behandlingen af voksne:
Langt de fleste går i dag regelmæssigt til tandlæge, og det er også det, vi anbefaler. De undersøgelser, der foretages ud over en gang om året, er billigere, ligesom de kontrolrøntgenbilleder, der optages i forbindelse med regelmæssig tandpleje, får et større tilskud. Det interval, den enkel-te patient skal gå til kontrol efter, er forskelligt afhængig af, om man tit får huller i tænderne eller fx har paradentose.

Pensionister/Bistandsklienter:
Der kan søges om hjælpe til betaling fra kommunen. Fremgangsmåden er forskellig, afhængig af hvilken kommune, man bor i, og resul-tatet afhænger af ens personlige forhold. Vi hjælper gerne med ansøgningen.

Læs mere om Sygeforsikringen "danmark"


Børnetandpleje - De fleste børn bliver behandlet i den kommunale børnetandpleje, hvor personalet er specielt uddannet i børnetænder, og hvor behandlingen er gratis.
Læs mere på www.sundhed.dk
 
Klinikken har fået nyt navn.

FORUM TANDLÆGE - & IMPLANTATCENTER
v/ Tandlægerne Tove Thrane & Peter Gade
H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.
1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22
mail@forumtand.dk
www.forumtand.dk
Cvr-nr. 28487320